Utmaningar och möjligheter när kusterna elektrifieras

Att bygga en elektrisk infrastruktur och en ladd infrastruktur längs våra kuster som kan ladda båtarna med tillräcklig effekt kommer bli en utmaning, det vet vi men vi har också starka traditioner inom båtlivet och många nya tillverkare av båtar som tänker innovativt och vill ta sin plats på marknaden. På båtmässan i Göteborg träffar go:LEIF alla leverantörer och tillverkare vilket ger fina möjligheter att lära och bygga relationer.

”I april 2024 driftsätts den första av de laddare som investeras i inom projektet och med de erfarenheter vi drar löpande under arbetet ser vi fram emot att kunna stötta och hjälpa fler hamnar framåt i omställningsarbetet”, säger Peter Berg, projektledare för go:LEIF projektet.