Elbåtar i dag

Trots ambitiösa mål för omställningen till ett nollutsläppssamhälle har det inte riktigt tagit fart på elbåtsmarknaden.  

Varför är det så svårt att få fart på marknaden för elbåtar? Och när kommer utsläppsfri teknik att bli en riktig konkurrent till fossila drivlinor?

Vi har frågat några av aktörerna som är igång i industriell skala om hur de upplever marknaden idag, vad som finns tillgängligt för kunderna och hur de tror att marknaden kommer utvecklas de kommande åren.

Oemotståndligt båtliv på den Norska västkusten

Evoy är ett norskt företag som har utvecklat utombords- och inombords elmotorsystem som kan monteras på en rad olika båttyper. I sitt varumärke använder de termen ”oemotståndlig båtliv”, med en kompromisslös tro på att marknaden bara kommer att gå över till el när elalternativen är mer attraktiva än de fossila både vad gäller prestanda och pris.

Försäljningschef, Halvor Albjerk Hamran berättar om en något avvaktande marknad efter pandemin och dyra tider.

– Vi har valt att positionera oss både mot fritidsbåtsmarknaden och den professionella marknaden. Många spår fortsatt tuffa tider för fritidsbåtsmarknaden ett tag till men vi har startat spännande sammarbeten med etablerade aktörer som Axopar, Iguana och Highfield, säger Hamran.

På frågan om varför det går relativt långsamt på marknaden påpekar Hamran att ”hypen” för elbåtar är lite över:

– Vi får lite färre förfrågningar om elektriska drivlinor inom fritidsbåtssegmentet. Samtidigt finns en större medvetenhet på marknaden om att det finns elmotorer i hela spektrat – från små Torqueedo-motorer till våra inombords 400 hk-system, säger han.

Evoy har valt att positionera sig både mot fritidsbåtsmarknaden och proffsmarknaden. Många spår fortfarande tuffa tider för fritidsbåtsmarknaden ett tag framöver, men vi har inlett spännande samarbeten med etablerade aktörer som Axopar, Iguana och Highfield.

Försäljningschef Evoy, Halvor Albjerk Hamran.

Efter att utombordsmotorjätten Yamaha nyligen förvärvat Torqueedo, annonserade företaget en stark satsning på elmotorer under de kommande åren.

När båtmässan Boot Düsseldorf ägde rum i januari 2024 var Evoy representerad på Axopars monter. Hamran hänvisar till två andra projekt som väcker stort intresse på marknaden.

Den ena är en Arronet 30, med Evoy inombords Hurricane 400+hk och 4x Evoy DNV 63 kWh-batterier. Båten har ett konventionellt V-skrov och gör 30 sjömil i marschfart.

Den andra är Highfields ribs för fjordguidning, utrustad med Evoys Breeze-system.

Enklast att se avkastning på investeringar på arbetsbåtar idag

Evoy levererar system till bland annat vattenbruksnäringen och de ser att aktörer i denna bransch kan få tillbaka investeringen inom 2-3 år med lägre drift- och servicekostnader.

De allra snabbaste intäkterna för tillfället är på ribs för turiständamål. I ett norskt sammanhang har dessa med Enova-stöd en typisk återbetalningstid på 1-2 år. I detta marknadssegment är elbåtar redan konkurrenskraftiga, och speciellt nu när laddinfrastrukturen blir mer tillgänglig.

Candela – ett svensk båtäventyr på foil

Candelas marknadschef Mikael Mahlberg är optimistisk å marknaden för elbåtars vägnar, och poängterar att ”alla” är säkra på att det kommer – frågan är bara hur snabbt det kommer att gå. Med sin högteknologiska folieteknik och spektakulära ”take-off”-upplevelse har Candela rönt intresse, även långt in på en traditionell båtmarknad.

På frågan om vad kunderna tycker är mest attraktiva idag är Mahlberg tydlig:

– Det är en föreställning! Kunderna säger att de får en bättre upplevelse till sjöss. Och det är vad det här handlar om, säger han.

Dessutom minskar driftkostnaderna med denna teknik, eftersom skrovet lyfts upp ur vattnet. Detta minskar motståndet i vattnet med mer än 80 procent jämfört med traditionella skrov, och både räckvidden och marschhastigheten kan ökas avsevärt med dagens batterilösningar.

En kund som kör en Candela C-8 berättade nyligen att på en sträcka där han normalt skulle spendera 1 200 NOK i diesel, betalar han nu 100 NOK för el istället.

Mikael Mahlberg, Candelas marknadschef

Candelas ”flaggskepp” inom fritidsbåtsmarknaden säljer just nu bäst i USA, Sverige och Finland.

De satte nyligen världsrekord i elektrisk räckvidd när de körde 57 sjömil i 22 knop i skärgården utanför Stockholm.

Candela är bland de företag som hittat en nisch på marknaden som är mer mogen än andra. Michael Mahlberg tror att utvecklingen på kort sikt kommer att gå snabbast inom passagerarfärjor:

– För oss går marknaden som ett tåg. Vi har fritidsbåtar men vi upplever just nu ett enormt tryck på passagerarfärjor och intresset kring vår Candela P-12 är helt exceptionellt, säger han.

När vi pratar om elbåtar talar vi i verkligheten om en rad olika typer av teknologier och lösningar som täcker ett brett spektrum av behov. För vissa av kategorierna är eltekniken idag ett alldeles utmärkt alternativ till fossiltekniken, medan det för andra är långt kvar.

Olika typer elbåtar

  • Långsamtgående båtar – det är ofta båtar som går i en fart mellan 5 och 15 knop. Enligt den norska båtundersøkelsen 2023 omfattar detta den överlägset största delen av båtlivet. Eftersom dessa båtar inte är planande behöver de betydligt mindre energi och dagens batterilösningar klarar en tillräcklig mängd energilagring för normal användning. Exempel på leverantörer av elteknik inom detta segment idag: Rand, Nimbus, Strana och Delphia.
  • Höghastighetsbåtar – det är planande båtar och täcker det segment som det är störst efterfrågan på inom fritidsbåtsmarknaden nu. Med traditionella skrov är det just nu en stor utmaning att batterierna är tunga, dyra och har för låg energitäthet jämfört med fossilt bränsle. Exempel på leverantörer av elteknik inom detta segment idag: Evoy, Vision Marine, X-shore och Pascal Technologies.
  • Segelbåtar – detta är den snabbast växande marknaden på kontinenten, och här finns en omedelbar miljövinst. Under Boot Düsseldorf och MetsTrade var elektrisk teknik för segelbåtar mycket synlig. Exempel på leverantörer av elteknik inom detta segment idag: Beneteau, Oceanvolt, Silent Sea och Dufour.
  • Folierande båtar – genom att använda folieteknik lyfts skrovet upp ur vattnet vid en viss hastighet, och minskar motståndet och därmed energibehovet avsevärt. Exempel på elteknikleverantörer i detta segment idag: Candela, Manterey, Navier och Edorado.

Trender på båtmarknaden

Niels Astrup (SeaDrive och Aqua superPower) känner till trender på båtmarknaden bättre än de flesta. Den stora marknaden finns i Medelhavet, i Asien och i USA, sa Astrup när han höll en presentation om elbåtsmarknaden under Lydløs konferensen i juni 2023. Han påpekade också att marknaden inte kommer att växa snabbast inom fritidsbåtsegmentet, men att de ser en större efterfrågan inom försvar, färjor och arbetsbåtar från och med idag.

– Frankrike har kommit med två olika program som gör att man kan täckning för en del av merkostnaden genom att välja el framför fossila bränslen. Spanien har infört ett liknande incitament för att påskynda elektrifieringen. För tillfället gäller det bara företag, men det visar att dessa länder är inne på något som de nordiska länderna framgångsrikt skulle kunna ta till sig, säger han.

Vi ser att spelare som Evoy, SeaDrive och Oceanvolt satsar på drivlinor. Och båtbyggarna håller sig för det mesta borta från motordelen, och går in i samarbeten med andra. Beneteau är världens största båttillverkare, och de tillverkar inga motorer. De inleder samarbeten med bland annat Candela, säger Astrup.

Niels Astrup, SeaDrive och Aqua superPower

De franska programmen är utformade så att företag kan få skatteavdrag (upp till 125% av merkostnaden) eller få 40-60% av merkostnaden täckt (beroende på företagets storlek) genom en ansökan till offentliga myndigheter . I det spanska systemet kan du få upp till 70 % av merkostnaden täckt.

Astrup påpekar att marknaden, och särskilt inom fritidsbåtssegmentet, präglas av ett antal små företag:

– Det är tufft att kombinera båt och motor, som några av pionjärerna inom elektrifieringen av fritidsbåtsmarknaden har försökt. Vi ser att spelare som Evoy, SeaDrive och Oceanvolt satsar på drivlinor. Och båtbyggarna håller sig för det mesta borta från motordelen, och går in i samarbeten med andra. Beneteau är världens största båttillverkare, och de tillverkar inga motorer. De inleder samarbete med bland annat Candela, säger Astrup.

På frågan om hur han bedömer marknaden framöver tror han att vi kommer att se tillväxt på proffsmarknaden och high-endmarknaden innan det lossnar på massmarknaden och för fritidsbåtssegmentet:

– Fritidsmarknaden för el har pausats. Det är tyvärr en realitet, och vi ser företag som har fått blöda för detta den senaste tiden. Ingen köper en elbåt i dag utan att få någon form av stöd och det finns inga upplägg i varken Norge eller Sverige som gör det ekonomiskt försvarbart att ta risken med omogen teknik, säger han.

Astrup påpekar att situationen är annorlunda inom till exempel turism, lantbruk och fiskebåtar, där elektrifiering ger en helt annan avkastning på investeringen än fritidsbåtar som ofta går bara några tiotals timmar per år.

Prognoser för marknadstillväxt

  • Det finns alltid en osäkerhet förknippad med marknadsprognoser och framdrift, därför är det klokt att titta på summan av ett antal olika analyser, för att få bästa möjliga bild av tendenser och få ett realistiskt scenario för marknadspotential.
  • Några av de stora aktörerna som driver på marknaden idag är; Brunswick Corporation (USA), Groupe Beneteau (Frankrike), Greenline Yachts (Slovenien), Candela (Sverige), Silent Yachts (Österrike).
  • Marknadsprognoser från en rad olika och oberoende analysföretag och forskningsmiljöer visar i genomsnitt att den förväntade avkastningen på investeringar i elbåtar i framtiden är någonstans mellan 7 och 15 procent årligen.
  • Det finns många x-faktorer för hur snabb och lönsam utvecklingen blir. De tre största faktorerna är miljöbestämmelser/förbud, batteriteknik och konsumenttrender hos en ny generation båtköpare.