Bohusjulle elektrifieras

Båttillverkare Lars Sköld har under de senare åren arbetat med att elektrifiera flertalet fossildrivna båtar till eldrivna.

Bohuskusten är en plats där båtlivet är stort bland människor. I Kungshamn utvecklar, konstruerar och tillverkar Lars Sköld båtar.

Eldrivna båtar fungerar utmärkt, speciellt långsamtgående båtar eftersom de inte kräver så stora motorer. Att driva fram en farkost i vatten kräver dock väldigt mycket mer energi än att driva fram ett fordon på land. Speciellt ett snabbgående/planande skrov som kanske tar uppemot tio gånger så mycket energi som en bil.

El-jullar fungerar alldeles utmärkt till både hummer och makrillfiske, samt för lugna sköna och tysta turer i vår fina skärgård.

Båttillverkare Lars Sköld

– Vi har byggt ett tiotal el-jullar och detta har fungerat alldeles utmärkt till både hummer och makrillfiske, samt för lugna sköna och tysta turer i vår fina skärgård. Ekonomiskt sett är det inte bara låga energikostnader utan även låga servicekostnader berättar Lars Sköld.

Att det ska finnas tillgång till el i hamnarna är ett krav för att omställningen ska fungera. I dagsläget finns det rätt så bra tillgång på den vanliga, så kallade landströmmen (230 V 10A) som ofta fungerar för att ladda mindre båtar i de kommunala hamnarna. Men för att ladda större båtar och snabbare krävs liknande laddare som det finns för bilar. Vilket gör att laddinfrastrukturen står inför en utmaning i hamnarna, framför allt om laddarna ska placeras ute på bryggor.

Tar det lugnt

En av de elektrifierade båtarna är en original Bohusjulle från Åbyfjorden, där båtägare Tor använder båten flitigt under sommarhalvåret. Den drivs av åtta 6V truckbatterier och en elmotor på 4,5 KW, med traditionellt sprisegel och fock samt åror.

– Vi har haft den i tre år och använder den flera gånger i veckan sommartid – under juli månad nästan dagligen. I stället för att åka fort, som med min tidigare daycruiser, tar vi det lugnt och njuter att vara på sjön – räckvidd 20 distans vid 4,5 knop berättar båtägare Tor Ahlbom.

– Det är fantastiskt att höra om all vilja, kunskap och förmågan att ändra vanor. Det ser ljust ut och i vårt pågående projekt längs både svensk och norsk kust ska vi göra allt vi kan de närmsta åren för att skapa laddmöjligheter för fritidsbåtar säger Maria Aronsson, som arbetar med projektet go:LEIF för Fyrbodals kommunalförbund.

El-jullar

  • Lars Sköld utvecklar, konstruerar och bygger eldrivna båtar i Kungshamn, Bohuskusten.
  • Eldrivna båtar är lämpliga för långsamtgående farkoster; snabbgående skrov kräver betydligt mer energi.
  • Tor Ahlbom, båtägare av en elektrifierad Bohusjulle, uppskattar den lugna och njutbara upplevelsen på sjön.